تعریف و اساس دپارتمان کودک

 

 

 موسیقی کودک به گروه سنی 3تا12سال پیشنهاد میگردد.

به طورکلی 4 سطح و1 دوره مقدماتی(جهت گروه سنی زیر5 سال) وجود دارد.

_هنرجویان پس از انجام تست توسط مسئول دپارتمان نسبت به گروه سنی وتوانایی وسطح آموزش پذیری، گروه بندی می‌شوند.

 

مقدماتی:
برای هنرجویان زیر 5سال به صلاحدید مدرس دوره مقدماتی ودست ورزی آغازمیگردد.
دراین دوره فعالیت‌هایی هدفمند جهت آماده سازی هنرجو به لحاظ تقویت حافظه شنیداری وحافظه دیداری، همچنین افزایش تمرکز وهماهنگی مغز واعضای بدن ارائه می‌گردد.

تعداد جلسات برای این دوره 8 جلسه پیش بینی شده است.

سطح 1:
هنرجویان زیر 5 سال پس از طی کردن دوره مقدماتی و هنرجویان بالای 5 سال مستقیم به این سطح وارد می‌شوند.
دراین سطح هنرجو با مبانی مقدماتی موسیقی به واسطه بازی های موسیقایی هدفمند آشنا می‌گردد.

تعداد جلسات برای این سطح 8جلسه پیش بینی شده است.

سطح 2 :
دراین سطح به واسطه سازهای تیغه ای وهم چنین ملودیک، هنرجو تجربه نواختن قطعاتی راخواهدداشت.
دراین سطح، درک ملودی وریتم مد نظر میباشد.

تعداد جلسات دراین سطح 12 جلسه پیش بینی شده است.

سطح 3 :
هنرجویانی که به توانایی هایی ازقبیل نواختن قطعات ابتدایی، درک صحیحی از ملودی وریتم رسیده باشند با صلاحدید مدرس وارد این سطح می‌شوند.

دراین سطح آموزش مقدماتی نت خوانی وتئوری وسلفژ آغاز می‌گردد.
همچنین دوره پرورش شنوایی وآموزش ریتم شناسی بصورت تخصصی دراین سطح آغاز می‌گردد.

تعداد جلسات دراین سطح20 جلسه پیش بینی شده است.

سطح 4 :
_ دراین سطح هنرجو نواختن ساز فلوت راتجربه میکند.
_ تئوری موسیقی به شکل مفصل‌تری ارائه می‌شود.
_ دوره های ریتم شناسی به سطح پیشرفته تری ارتقا می یابد. درکلاسهای ریتم شناسی بانواختن ریتم‌های بین المللی آشنامیگردند.
_ هنرجویان بااجراهای گروهی آشنامیشوند وتجربه گروه نوازی راخواهند داشت.
_ دراین سطح کارگاه سازشناسی برای هنرجویان برگزار میگردد وهنرجویان باسازهای ایرانی وجهانی آشنامیگردند.

 

آزمون پایان دوره :

_ نت خوانی
_تئوری مقدماتی
_ اجرای قطعات مشخص شده با اجرای صحیح وحفظ ریتم
_ اجرای ریتم های آموزش داده شده باسرعت تعیین شده.


درپایان :
گواهینامه ای جهت پایان دوره آموزشی موسیقی کودک و گواهی نامه ای نیز جهت پایان دوره ریتم شناسی کودک به هنرجویان ارائه می‌گردد.


لازم به ذکر است، درصورت لزوم جلسات قیدشده درهرسطح بنابر نیاز هنرجو جهت رسیدن به سطح مطلوب متغیر خواهد بود.


 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ