تعریف و اساس گروه آموزشی کودک

 

 

 موسیقی کودک به گروه سنی 3 تا 12 سال پیشنهاد میگردد.

به طورکلی 4 سطح و 1 دوره مقدماتی (جهت گروه سنی زیر 5 سال) وجود دارد.

_هنرجویان پس از انجام تست توسط مسئول دپارتمان نسبت به گروه سنی و توانایی و سطح آموزش پذیری، گروه بندی می‌شوند.

 

مقدماتی:
برای هنرجویان زیر 5 سال به صلاحدید مدرس دوره مقدماتی و دست ورزی آغاز میگردد.
دراین دوره فعالیت‌هایی هدفمند جهت آماده سازی هنرجو به لحاظ تقویت حافظه شنیداری و حافظه دیداری، همچنین افزایش تمرکز و هماهنگی مغز و اعضای بدن ارائه می‌گردد.

تعداد جلسات برای این دوره 8 جلسه پیش بینی شده است.

سطح 1:
هنرجویان زیر 5 سال پس از طی کردن دوره مقدماتی و هنرجویان بالای 5 سال مستقیم به این سطح وارد می‌شوند.
در این سطح هنرجو با مبانی مقدماتی موسیقی به واسطه بازی های موسیقایی هدفمند آشنا می‌گردد.

تعداد جلسات برای این سطح 8 جلسه پیش بینی شده است.

سطح 2:
در این سطح به واسطه سازهای تیغه ای وهم چنین ملودیک، هنرجو تجربه نواختن قطعاتی را خواهد داشت.
در این سطح، درک ملودی و ریتم مد نظر میباشد.

تعداد جلسات در این سطح 12 جلسه پیش بینی شده است.

سطح 3:
هنرجویانی که به توانایی هایی از قبیل نواختن قطعات ابتدایی، درک صحیحی از ملودی و ریتم رسیده باشند با صلاحدید مدرس وارد این سطح می‌شوند.

در این سطح آموزش مقدماتی نت خوانی و تئوری و سلفژ آغاز می‌گردد.
همچنین دوره پرورش شنوایی و آموزش ریتم شناسی بصورت تخصصی در این سطح آغاز می‌گردد.

تعداد جلسات دراین سطح 20 جلسه پیش بینی شده است.

سطح 4:
_ در این سطح هنرجو نواختن ساز فلوت را تجربه میکند.
_ تئوری موسیقی به شکل مفصل‌تری ارائه می‌شود.
_ دوره های ریتم شناسی به سطح پیشرفته تری ارتقا می یابد. در کلاسهای ریتم شناسی با نواختن ریتم‌های بین المللی آشنا میگردند.
_ هنرجویان با اجراهای گروهی آشنا میشوند و تجربه گروه نوازی را خواهند داشت.
_ در این سطح کارگاه سازشناسی برای هنرجویان برگزار میگردد و هنرجویان با سازهای ایرانی و جهانی آشنا میگردند.

 

آزمون پایان دوره:

_ نت خوانی
_ تئوری مقدماتی
_ اجرای قطعات مشخص شده با اجرای صحیح و حفظ ریتم
_ اجرای ریتم های آموزش داده شده با سرعت تعیین شده.

 
در پایان:
گواهینامه ای جهت پایان دوره آموزشی موسیقی کودک و گواهینامه ای نیز جهت پایان دوره ریتم شناسی کودک به هنرجویان ارائه می‌گردد.


لازم به ذکر است، درصورت لزوم جلسات قید شده در هر سطح بنابر نیاز هنرجو جهت رسیدن به سطح مطلوب متغیر خواهد بود.


 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ