فلوت کلیددار

 

بهار مدبری

 

کارشناس نوازندگی فلوت از دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران

نوازندگی فلوت را از سن 12 سالگی در شيراز آغاز نمود و سپس دوره های کارشناسی را زير نظر دکتر آذين موحد ادامه داد. و همچنين از کلاس های آهنگسازی کياوش صاحب نسق، آواز کلاسيک منا منوچهری و کارگاه های روان تنی alexandr technique دکتر آذين موحد بهره برده است.
ايشان به سبب علاقه مندی به آموزش موسيقی کودک در کارگاه های دکتر POLO VALLAGE از اتريش، DOUGH GODKIN در ترکيه مربيگری آدمک (انجمن ارف شولورک ايران)
سودابه سالم و هرش آرمند شرکت داشته است. از جمله فعاليت های وی: عضو انجمن فلوت ايران کسب مقام اول جشنواره ملی جوان در سال 1394 در نوازندگی فلوت، اجراهای مختلف در شيراز و تهران و همچنين همکاری با کر فلوت تهران ميباشد. ايشان تجربه فعاليت در دانشگاه فرهنگ و هنر شيراز، مدرسه بين المللی مهرتابان، مدرسه طبيعت و موسسات موسيقايی تهران و شيراز را دارد.

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ