گیتار

 

جواد خسروی

 

مدرس گيتار جز
متد تدريس دوره های مبتدی، متوسط، پيشرفته گيتار جز
مباحث آموزشی دوره ها:
مبتدی: آشنايی با تئوری موسيقی آشنايی با هارمونی دو صدايی و آکوردهای گيتار بالا بردن توانایی انگشتان در سطح مبتدی
متوسط: شروع دوره های تکنوازی بالا بردن سرعت تکنيک گيتار نوازی شروع بداهه نوازی روی آکوردهای 3 صدايی
( BERKLEE COLLOGE)پيشرفته: معرفی فونکسيون 4 صدايی، آشنايی با مدهای کليسايی، آشنايی با آکوردهای 4 صدايی و آکوردهای آلتره کتاب
آشنايی با فرم های موسيقی جز آناليز و ترنسکرايب قطعات استاندارد جز، آناليز و ترنسکرايب از چارلی پارکر، ويس مونتگومری، مايلز ديويس، شروع بداهه نوازی روی فرم قطعات جز استاندارد آشنايی با گام های ديگر و گام های آلتره و

نحوه استفاده از آن در حرکات آکوردی، معرفی فونکسيون های مجاز در جز فونکسيون مينور ملوديک و مينور هارمونيک و بداهه نوازی آن، يادگيری و استفاده از صداهای جز در آکومپانيمنت و بداهه نوازی آن.

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ