هارمونیکا

پيام دهقان زاده

 

مدرس هارمونيکا کروماتيک و دياتونيک

هارمونيکا را در طول دوره های آموزشی کوتاهی به ترتيب نزد اساتيد ايمان رحيمی پور، پرشان تشکر و بابک صفرنژاد فرا گرفت. سپس به طور خودآموز به فراگيری فرم و هارمونی موسيقی جز و بلوز پرداخت. وی سابقه اجراهايی به صورت تکنوازی و گروه نوازی به همراه گروه های هارمونيکس، پرمونيکا و کوک بند در سالن های شيراز از جمله تالار حافظ، احسان، فرهنگيان و همچنين آموزشگاه های شيراز را در کارنامه خود دارد. وی هم اکنون مشغول تدريس هارمونيکا کروماتيک و دياتونيک در سبک ها بلوز، جز، کلاسيک و پاپ در آموزشگاه های سارنگ، سارين، طلوع و موسيقی فروغ ميباشد.

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ