کارگاه سازشناسی

 

کارگاه سازشناسی

 

در مجموعه کارگاه های سازشناسی که به صورت دوره ای و برای سازهای مختلف برگزار می شود، علاقه مندان به فراگیری هنر موسیقی، ساز مورد علاقه شان را می شنوند، به صورت علمی با آن آشنا میشوند و نکات اولیه و کلیدی در مورد فراگیری آن را می آموزند. شرکت در این کارگاه ها به آنها کمک میکند تا با کسب دیدگاه علمی نسبت به موسیقی و سازها، به راحتی بتوانند ساز مورد علاقه شان را جهت فراگیری موسیقی، انتخاب کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ