سروش نظیری

 

- کارشناس ارشد آهنگسازی از دانشگاه هنر تهران
- کسب مقام دومِ مسابقه آهنگسازی احمد پژمان در سال نودوهشت
- کسب عنوان «شایسته تقدیر» در بخش پژوهشی جشنواره موسیقی صبا
- کسب عنوان «پایان نامه برتر» در گروه آهنگسازی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر
- اجراهای متعدد در شیراز، تهران و اصفهان
- شروع آهنگسازی از سال نود و سه تاکنون
- تدریس پیانو، هارمونی، کنترپوان و‌سلفژ از سال نود تاکنون