رویداد صدا

رویداد صدا

مدرس:حمیدرضا شعبانی

 

حمیدرضا شعبانی، فارغ التحصیل خوانندگی اپرا از دانشگاه بولزانو ایتالیا، مباحثی کاربردى و عملى را در خصوص چگونگی تربیت صحیح صدا مطرح کرد.

ازسوابق حمیدرضا شعبانی می‌توان به ترجمه ى کتاب سه روح صدا اثر استفانو آنسلمی و هم‌چنین، اجرای بیش از ۵۰  اپرای بین المللی اشاره کرد.

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ