آرشیو ویدیو

اجرای هنرجوی برگزیده در امتحانات پیانو سال 98

اجرای هنرجوی برگزیده "گیلدا سلمانی" در امتحانات پیانو سال 98

بیشتر

چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

کسب مقام سوم توسط اردلان شناسا در جشنواره ملی موسیقی جوان

بیشتر

آموزشگاه موسیقی فروغ

برای آموختن هیچ محدودیت و حد و مرزی وجود نخواهد داشت

بیشتر

آموزشگاه موسیقی فروغ

در کنار هم، با سبک زندگی جدید خواهیم آموخت

بیشتر

فراسوی خلق یک اثر "قوی تونلا" از ژان سیبلیوس

فراسوی خلق یک اثر "قوی تونلا" از ژان سیبلیوس

بیشتر

فراسوی خلق یک اثر "شبی برفراز کوه سنگی" ازمودست موسورگسکی

فراسوی خلق یک اثر "شبی برفراز کوه سنگی" ازمودست موسورگسکی

بیشتر

فراسوی خلق یک اثر شبی برفراز کوه سنگی" از مودست موسورگسکی

فراسوی خلق یک اثر شبی برفراز کوه سنگی" از مودست موسورگسکی

بیشتر

فراسوی خلق یک اثر "چهار فصل" از آنتونیو ویوالدی

فراسوی خلق یک اثر "چهار فصل" از آنتونیو ویوالدی

بیشتر

فراسوی خلق یک اثر "رودخانه مولداو" از بدریش اسمتانا قسمت دوم

فراسوی خلق یک اثر "رودخانه مولداو" از بدریش اسمتانا قسمت دوم

بیشتر

فراسوی خلق یک اثر "رودخانه مولداو" از بدریش اسمتانا قسمت اول

فراسوی خلق یک اثر "رودخانه مولداو" از بدریش اسمتانا قسمت اول

بیشتر