آرشیو ویدیو

رسیتال پیانو اردیبهشت ۱۴۰۱

resital piano

بیشتر

گروه آموزشی پیانو

piano classic

بیشتر

آموزشگاه موسیقی فروغ

جریان موسیقی در آموزشگاه موسیقی فروغ

بیشتر

فردریک شوپن

Frederic chopin

بیشتر

اجرای هنرجوی برگزیده در امتحانات پیانو سال99

اجرای هنرجوی برگزیده " درسا رجبی" در امتحانات پیانو سال 99

بیشتر

اجرای هنرجوی برگزیده در امتحانات پیانو سال99

اجرای هنرجوی برگزیده " کبریا روحانی" در امتحانات پیانو سال 99

بیشتر

اجرای هنرجوی برگزیده در امتحانات پیانو سال99

اجرای هنرجوی برگزیده " امیرعلی مرتضایی" در امتحانات پیانو سال 99

بیشتر

اجرای هنرجوی برگزیده در امتحانات پیانو سال99

اجرای هنرجوی برگزیده " پریسا فاتحی" در امتحانات پیانو سال 99

بیشتر

اجرای هنرجویان برگزیده در امتحانات پیانو سال99

اجرای هنرجویان برگزیده " کیان مصالح و هستی شنتیا" در امتحانات پیانو سال 99

بیشتر

اجرای هنرجوی برگزیده در امتحانات پیانو سال99

اجرای هنرجوی برگزیده " عسل قوی" در امتحانات پیانو سال 99

بیشتر