دپارتمان ها

گروه موسیقی ما

  • امتحانات پیانو و شنیداری،نوبت سوم

    امتحانات پیانو و شنیداری،نوبت سوم

    امتحانات پیانو و شنیداری،نوبت سوم سال ۹۸ قابل توجه هنرجویان دپارتمان پیانو و شنیداری برگزاری این دوره از امتحانات پیانو و شنیداری (سطوح ۱_۸) در تاریخ ۲ اسفند ماه با نظارت استاد دلبر حکیم آوا برگزار خواهد شد. لذا هنرجویانی که رپرتوار خود را به پایان رسانده اند، جهت ثبت نام در امتحان و دریافت ساعت امتحان تا تاریخ ۲۵ بهمن ماه به دفتر آموزشگاه مراجعه فرمایند. برگزاری امتحانات سطوح مقدماتی به شیوه ی ترم های گذشته در تاریخ ۱ اسفند ماه انجام خواهد شد.

    اطلاعات بیشتر
آموزشگاه فروغ

INSTAGRAM

فرزاد فرزین-بیمارشم

فرزاد فرزین-بیمارشم

این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن مربوط به معرفی شرکت میتواند

بیشتر
فرزاد فرزین-بیمارشم

فرزاد فرزین-بیمارشم

این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن مربوط به معرفی شرکت میتواند

بیشتر
فرزاد فرزین-بیمارشم

فرزاد فرزین-بیمارشم

این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن مربوط معرفی شرکت میتواند

بیشتر
(موزیک ویدیوعالیجناب - ایوان بند )

(موزیک ویدیوعالیجناب - ایوان بند )

این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن مربوط معرفی شرکت میتواند

بیشتر

این یک متن تستی و برای نمونه است

این یک متن تستی و برای نمونه استاین یک متن تستی و برای نمونه استاین یک متن تستی و برای نمونه استاین یک متن تستی و برای نمونه است

اطلاعات بیشتر

این یک متن تستی و برای نمونه است

این یک متن تستی و برای نمونه استاین یک متن تستی و برای نمونه استاین یک متن تستی و برای نمونه استاین یک متن تستی و برای نمونه است

اطلاعات بیشتر

وبلاگ ها و مطالب آموزشی

اخبار ، رویدادها و موارد دیگر