المیرا نگهداری

الميرا نگهداری

 

دانش آموخته هنرستان گرافيک شيراز
فارق التحصيل رشته کارشناسی موسيقی
خواننده آواز کلاسيک و مدرس مبانی موسقی، سلفژ و تربيت شنوايی 
ايشان در زمينه نوازندگی و آواز کلاسيک، از محضر اساتيد پيشکسوت ايرانی و مطرح در سطوح بين الملل بهره برده است.
او دروس نظری و همچنين مکتب های مختلف در زمينه سلفژ و تربيت شنوايی را زير نظر اساتيد بنام ايرانی و بين المللی گذرانده است.
همچنين در مستر کلاس های متعدد در ايران و خارج از ايران حضور فعال داشته است.
از جمله فعاليت های وی:
-همکاری با گروه آوازی ارم (سال 83 تا 86)
-همکاری باغ گروه آوازی پارسيان (سال 86 تا 87)
-همکاری با ارکستر هنگام (سال 86 تا 88) به رهبری روزبه تابنده
-کسب مقام دوم در بيست و چهارمين جشنواره موسيقی فجر تهران به رهبری مازيار عطاريان سال 2008 - خواننده سوپرانو
-همکاری با ارکستر سمفونيک تهران در سمفونی ايثار به رهبری مجيد انتظامی سال 1391
-اجراهای متعدد در تهران و شيراز


نظراتـــــــــ