احمد محمدی

احمد محمدی

 

فراگيری ساز ويولن را از کودکی نزد استاد شجاع الدين لشگرلو آغاز نمود و پس از آن زير نظر دکتر ستاره بهشتی و سپس در حضور ماريا ووشچووسکا و آنا ماريا ستاشکويچ در لهستان ادامه داد.
از جمله همکاری های وی همکاری با چندين ارکستر و کوارتت زهی از جمله کوارتت ماه ريز و کسب مقام اول جشنواره گروه نوازی فارس ميباشد.


نظراتـــــــــ