شرکت HMD برند PureView را تصاحب کرد

تعداد بازدید : 178
نویسنده خبر :
منبع : خبرگزاری تابناک
28 1398 آبان

شرکت HMD که در حال حاضر مالک برند نوکیا محسوب می‌شود، در چند سال اخیر نشان داده که علاقه زیادی به عرشرکت HMD که در حال حاضر مالک برند نوکیا محسوب می‌شود، در چند سال اخیر نشان داده که علاقه زیادی به عرشرکت HMD که در حال حاضر مالک برند نوکیا محسوب می‌شود، در چند سال اخیر نشان داده که علاقه زیادی به عرشرکت HMD که در حال حاضر مالک برند نوکیا محسوب می‌شود، در چند سال اخیر نشان داده که علاقه زیادی به عرشرکت HMD که در حال حاضر مالک برند نوکیا محسوب می‌شود، در چند سال اخیر نشان داده که علاقه زیادی به عرشرکت HMD که در حال حاضر مالک برند نوکیا محسوب می‌شود، در چند سال اخیر نشان داده که علاقه زیادی به عرشرکت HMD که در حال حاضر مالک برند نوکیا محسوب می‌شود، در چند سال اخیر نشان داده که علاقه زیادی به عرمقالات مرتبطآموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ