چگونه بعد از وقفه طولانی دوباره یادگیری موسیقی را از سر بگیریم؟

تعداد بازدید : 944
نویسنده خبر :
منبع : درون سازمانی
9 1399 مهر

 

- نوشتن اهداف:

هدفتان از یادگیری موسیقی را یادداشت کنید اگرمتوجه شدید بخش کم اهمیتی از زندگیتان است لطفا آن را رها کنید.

 

- نوشتن بهانه ها:

تمام بهانه های کوچک و بزرگی که باعث کاهلی شما در شروع مجدد یادگیری موسیقی میشود همچنین سر منشاء آنها را یادداشت کنید.

 

- راه حل:

با توجه به بهانه هایی که نوشته اید به عنوان شخصی بی طرف، راه حلی که فکر میکنید مناسب ترین راه برای از بین بردن بهانه های پیشرو هست در نظر گرفته و آن را مکتوب کنید.

 

- هدف گذاری:

اهداف کوتاه مدتی -مثلا یک ماه- برای تمرین درس های آسان و گذشته در نظر بگیرید پس از تحقق آن اهداف را به سه ماهه شش ماه و پس از آن سالانه تعریف کنید.

 

- برنامه ریزی:

با توجه به اهداف تعریف شده برنامه ای مبنی بر تمرینات روزانه تنظیم و خود را ملزم کنید که هر روز به این برنامه پایبند باشید. موارد زیر را در آن مشخص کنید: بهترین زمان که برای تمرین آمادگی دارید، زمان شروع و مدت زمان تمرین.

 

- بررسی:

پایان هر دوره هدف گذاری، عملکرد خود را ارزیابی کنید. در این دوره میتوانید از دوستان خود کمک بگیرید تا با گزارش دادن عملکرد خود به آنها از برنامه ریزی هایتان تخطی نکنید.

 

- سخن آخر:

اجازه ندهید سستی و تنبلی بر شما غلبه کند، زنجبر بهانه ها را بشکنید، با تلاش و ممارست پیمودن هر راه امکان پذیر و البته لذت بخش است.مقالات مرتبط