رسیتال در خانه

تعداد بازدید : 157
نویسنده خبر :
منبع : درون سازمانی
1 1399 اردیبهشت

 

رسیتال در خانه

 

باتوجه به شرایط بحران کرونا و عدم امکان برگزاری رسیتال، آموزشگاه موسیقی فروغ در نظر دارد مرحله دوم امتحانات پیانو زمستان 98 (رسیتال پیانو) را به صورت مجازی برگزار کند؛
از این رو از هنرجویان شرکت کننده در مرحله اول امتحانات تقاضا میشود قطعات انتخابی توسط مدرسین خود را باتوجه به شرایط ذکر شده، اجرا و ضبط کرده و از طریق تلگرام آموزشگاه با ذکر نام و نام خانوادگی، نام مدرس و نام قطعات ارسال نمایند.مقالات مرتبطآموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ