تامارا دولیدزه (پیانو)

 

مسترکلاس نوازندگی پیانو

 

  • پداگوژیست، پیانیست
  • دارای آخرین مدرک نوازندگی از کنسرواتوار تفلیس
  • مدرس سابق هنرستان موسیقی تهران
  • داور چندین مسابقه ی بین المللی پیانو

 

 

 

 

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ