گیتار

 

محمدعلی مسجدی

 

موسيقی را با ساز ويولن نزد دکتر حامد جلائيان آغاز نمود و پس از آن مدتی به نوازندگی گيتار پاپ از سال 80 زير نظر افشين اردلان به نوازندگی گيتار کلاسيک پرداخت و نيز از محضر اساتيد: مهرداد پاکباز، فرزاد دانشمند، سيمون آيوازيان، ليلی افشار و فرزين طهرانيان بهره برده است.
ايشان در کلاس های درک ريتم نويد افقه، دروس نظری و سلفژ، محمدعلی ميری، صمد عبدی، دکتر علی رادمان، اميرحسين اله دادی و شهاب شرفی، روانشناسی تدريس دکتر برديده، فلسفه هنر تاريخ هنر و زيبايی شناسی هنر کاوه بهبهانی مديريت هنری با حمايت سفارت فرانسه و گالری محسن و اصول بداهه نوازی اديب قربانی شرکت داشته است.
از جمله فعاليت های وی کسب مقام دوم جشنواره کلاسيک در سال 90، کسب مقام دوم کشور در جشنواره ملی توليدات چند رسانه ای مراکز هنری در سال 91 و در سال 92 با تشکيل گروه گيتار کلاسيک شيراز موفق به کسب مقام دوم جشنواره گروه نوازی استان فارس در همان سال شد.

 

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ