رویداد صدا

 

حمیدرضا شعبانی

 

دیپلم افتخار بهترین خواننده فیلم از فستیوال ریموسیکاتزیونه

فارغ التحصیل خوانندگی اپرا از دانشگاه بلزنا ایتالیا

نفر برگزیده مسابقه آواز تئاتر منتی کیاری

مترجم کتاب سه روح صدا اثر استفانو آنسلمی

 

 

 

 

 

 

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ