فلسفک

 

فلسفک

کودکان در این کارگاه های کوتاه لباس های سفید یکدست شان را نقاشی می کنند تا دیگر شبیه هم نباشند. در این دوره با کودکان درباره ی عواطف و احساساتشان حرف زدیم و آنها شادی ها و مهربانی ها، ترس ها و خشم های شان را بر لباس یکدست شان نقاشی کردند. در طول این کارگاه به طور کلی درباره ی مفاهیمی که به من و به هویت مربوط می شود کندوکاو کردیم و سعی کردیم مفاهیمی مثل فردیت را مورد تامل قرار دهیم. به این ترتیب هر کودکی با کشیدن نقاشی هایی بر لباس سفید خود آن لباس را بیشتر شبیه خودش و تجربه های خودش کرد و در پایان لباسی را تولید کردند که در هیچ جای جهان شبیه آن وجود ندارد. این درست خلاف روش نادرست آموزش و پرورش است که به کودکان القا می کند تو هم یکی هستی مثل همه.این کارگاه بر اساس اصول حلقه های کندوکاو فکر پروری پیش می رود و فرایند نقاشی روی لباس چونان محرکی خلاقانه به کودکان کمک می کند تا بهتر و دقیق تر به خودشان فکر کنند.

 

مسیحا ابوعلی

 

-دانش آموخته ی تربیت مربی فلسفه برای کودک از پژوهشگاه علوم انسانی
-مدیر گروه اموزشی فلسفک
-مترجم کتاب سوال های واقعا بزرگ درباره "زندگی،هستی و همه چیز"
-مترجم کتاب سوال های واقعا بزرگ "درباره ی زمان و مکان"
مترجم کتاب سوال های واقعا بزرگ درباره ی "دین و خداوند"
-مترجم کتاب سوال های واقعا بزرگ درباره ی "من و بدنم"
-مترجم کتاب سوال های واقعا بزرگ "درباره علم"
-نویسنده نمایش "خسرو از ماه برنگشت" به کارگردانی اتوسا شاملو اجرا در کانون پرورش فکری تهران
-نویسنده نمایش "زیر سوال "
اجرا در کانون پرورش فکری تهران
-نویسنده نمایش "کسی نمیدونه من اینجاست" برای کودکان و نوجوانان
-نویسنده نمایش "نادیدنی ها" اجرا در شهرستان بوشهر
-نویسنده فیلم "اگر همدست پرنده ها بودم" به کارگردانی شقایق نوروزی به همراه و برای کودکان و نوجوانان
-نویسنده فیلم "برنده" به کارگردانی شقایق نوروزی به همراه و برای کودکان و نوجوانان.
-آموزش فکر پروری در موسسات و مدارس چهار شهر تهران، شیراز، بوشهر و مشهد.
-برگزاری دوره های پرورش تفکر خلاق از جمله "لباسنقاشی" و "صفر تا صد" در شیراز، بوشهر و تهران. در دوره از صفر تا صد با استفاده از روش های فبک بچه ها در کنار هم یک فیلم میسازند.

 

 

 

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ