معرفی کتاب های موجود در اموزشگاه

تعداد بازدید : 445
نویسنده خبر :
منبع : درون سازمانی
9 1399 مهر

کتاب های لیست زیر را میتوانید از اموزشگاه تهیه کنید.

 

 مجموعه کتاب های زیر به منظور دسترسی سریع تر شما به منابع آموزشی 

در اموزشگاه موجود است و با مراجعه به دفتر اموزشگاه میتوانید  کتاب مورد نظر خود را تهیه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقالات مرتبط