تامارا دولیدزه (پیانو)

مسترکلاس نوازندگی پیانو

 

 ـ پداگوژیست،پیانیست

ـ دارای آخرین مدرک نوازندگی از کنسرواتوار تفلیس

ـ مدرس سابق هنرستان موسیقی تهران

ـ داور چندین مسابقه‌ی بین‌المللی پیانو

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ