مبانی و اصول اجرای موسیقی

مبانی و اصول اجرای موسیقی

مدرس: شریف لطفی

 روش نوین مبانی اجرای موسیقی به گونه ای طراحی شده است که مورد استفاده ی همه ی فراگیرندگان موسیقی قرار گیرد. هر نوازنده، خواننده، آهنگساز و موسیقی دان و... نیاز است که در بدو یادگیری موسیقی و پیش از پرداختن به تخصص ویژه ی خود، با مبانی نظری و عملی موسیقی آشنا شود و یک ساز برای اجرای موسیقی در نظر گیرد تا از مهارت های بنیادین این هنر برخوردار شود. در این کارگاه به بررسی این مباحث پرداخته شد.

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ