دیدار با موسیقی

بداهه نوازی
بداهه نوازی

بداهه نوازی

انقلابی در شنیدن1 و 2
انقلابی در شنیدن1 و 2

انقلابی در شنیدن1 و 2

تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)
تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)

تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)

کارناوال حیوانات
کارناوال حیوانات

کارناوال حیوانات

معرفی ساز 1
معرفی ساز 1

معرفی ساز 1

فرم سونات (برنشتاین)
فرم سونات (برنشتاین)

فرم سونات (برنشتاین)

 موسیقی با عمیق‌ترین لایه های وجودی انسان سروکار دارد. سطح فرهنگ هر کشور را می‌توان از روی سطح موسیقی آن تعیین کرد و هر ملتی را میتوان با نوع موسیقی که گوش میدهد، شناخت.

موسیقی دری از احساسات و اندیشه‌های متعالی به روی شما می‌گشاید و ادراکات معنوی شما را والاتر و پاک‌تر می‌سازد. شما در پرتو آموختن موسیقی، زندگی را در آهنگ‌ها و رنگ‌های دیگر خواهید دید. 

شوستاکوویچ: "استعدادها را نمیتوان ساخت، ولی محیط را برای ظهور و رشد آنها می‌توان ساخت و باید آن را ساخت."  

از این رو بر آن شدیم که در کارگاه‌های دیدار با موسیقی، هنرجویان را رفته رفته با مهارت‌های حرفه‌ای توسط مدرسین آموزشگاه آشنا کنیم .

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ