بداهه نوازی

 

 

در این کارگاه با قرار گرفتن کودکان در گروه سعی برآن شد با کمک موسیقی و نقاشی علاوه بر کار گروهی، جهان اطراف و صداهای پیرامون خود را متفاوت‌تر از همیشه بشنوند و به طبع آن درک متفاوتی از ساز نیز داشته‌باشند.
در ادامه کودکان با شنیدن موسیقی، داستان و مشاهده آثار نقاشی و ایده‌ای که از آن‌ها گرفتند سعی در بازگو جملات خلاقانه و پس از آن بداهه‌نوازی کردند.
صدا و توجه به آن برای کودکان در روند آموزش بسیار حائز اهمیت است از این رو از سازهای مختلف نظیر پرکاشن بهره گرفته‌شد تا متفاوت‌تر از ساز خود صداها را بشنوند و درک متفاوتی از ساز کسب کنند در نتیجه آن را جزئی از وجود خود بپذیرند تا با نواختن ساز احساسات را بهتر منتقل کنند.

 

مدرس: آوا نیرومند 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ