تقویم کلاس گروهی زهی

تقویم‌های کلاس گروهی مربوط به ماه‌های  فروردین، اردیبهشت، خرداد در سایت بارگذاری شده است.

برای دریافت تاریخ و ساعت کلاس های گروهی تقویم مربوط به گروه خود را می توانید دانلود کنید.

 

تقویم گروهی ویولن (وحید دلاور)

تقویم گروهی ویولن(شبنم کریم پور)

تقویم گروهی ویلنسل کودک

تقویم گروهی ویلنسل بزرگسال

 

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ