تقویم کلاس گروهی آواز کلاسیک

تقویم‌های کلاس گروهی مربوط به فصل بهار در سایت بارگذاری شده است.

برای دریافت تاریخ و ساعت کلاس های گروهی تقویم مربوط به گروه خود را  دانلود کنید.

 

تقویم گروهی صداسازی 

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ