کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

 در مجموعه کارگاه‌های سازشناسی که به صورت دوره‌ای و برای سازهای مختلف برگزار می‌شود،علاقه‌مندان  موسیقی،صدای ساز مورد علاقه‌شان را می‌شنوند، به صورت علمی با آن آشنا می‌شوند و نکات اولیه و کلیدی در مورد فراگیری آن را می‌آموزند. شرکت در این‌کارگاه‌ها به آنها کمک می‌کند تا با کسب دیدگاه علمی نسبت به موسیقی و سازها، به راحتی بتوانند ساز مورد علاقه‌شان را جهت فراگیری موسیقی انتخاب کنند.

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی

کارگاه سازشناسی