دیدار با موسیقی

بداهه نوازی
بداهه نوازی

بداهه نوازی

انقلابی در شنیدن1 و 2
انقلابی در شنیدن1 و 2

انقلابی در شنیدن1 و 2

تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)
تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)

تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)

کارناوال حیوانات
کارناوال حیوانات

کارناوال حیوانات

معرفی ساز 1
معرفی ساز 1

معرفی ساز 1

فرم سونات (برنشتاین)
فرم سونات (برنشتاین)

فرم سونات (برنشتاین)

 

موسیقی با عمیق‌ترین لایه‌های وجودی انسان سروکار دارد. سطح فرهنگ هر کشور را می‌توان از روی سطح موسیقی آن تعیین کرد و هر ملتی را می‌توان با نوع موسیقی که گوش می‌دهند، شناخت. موسیقی دری از احساسات و اندیشه‌های متعالی به روی شما می‌گشاید و ادراکات معنوی شما را والاتر و پاک‌تر می‌سازد. شما در پرتو آموختن موسیقی، زندگی را در آهنگ‌ها و رنگ‌های دیگر خواهیددید.

شوستاکوویچ:"استعدادها را نمی توان ساخت، ولی محیط را برای ظهور و رشد آنها می توان ساخت و باید آن را ساخت".

ازاین ‌رو تصمیم گرفتیم که در کارگاه‌های دیدار با موسیقی، هنرجویان را رفته رفته با مهارت‌های حرفه‌ای توسط مدرسین آموزشگاه آشنا کنیم .