رویداد صدا

 

حمیدرضا شعبانی

 

-دیپلم افتخار بهترین خواننده فیلم از فستیوال ریموسیکاتزیونه

-فارغ‌التحصیل خوانندگی اپرا از دانشگاه بلزنا ایتالیا

-نفر برگزیده مسابقه آواز تئاتر منتی کیاری

-مترجم کتاب سه روح صدا اثر استفانو آنسلمی

 

رویداد صدا

رویداد صدا

رویداد صدا

رویداد صدا

رویداد صدا

رویداد صدا

رویداد صدا

رویداد صدا

رویداد صدا