بداهه نوازی

 

 

در این کارگاه با قرار گرفتن کودکان در گروه سعی برآن شد با کمک موسیقی و نقاشی علاوه بر کار گروهی، جهان اطراف و صداهای پیرامون خود را متفاوت‌تر از همیشه بشنوند و به طبع آن درک متفاوتی از ساز نیز داشته‌باشند.
در ادامه کودکان با شنیدن موسیقی، داستان و مشاهده آثار نقاشی و ایده‌ای که از آن‌ها گرفتند سعی در بازگو جملات خلاقانه و پس از آن بداهه‌نوازی کردند.
صدا و توجه به آن برای کودکان در روند آموزش بسیار حائز اهمیت است از این رو از سازهای مختلف نظیر پرکاشن بهره گرفته‌شد تا متفاوت‌تر از ساز خود صداها را بشنوند و درک متفاوتی از ساز کسب کنند در نتیجه آن را جزئی از وجود خود بپذیرند تا با نواختن ساز احساسات را بهتر منتقل کنند.

 

مدرس: آوا نیرومند 

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی

بداهه نوازی