تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)

 

 

در این برنامه با مروری بر زندگینامه و فعالیت های لئونارد برنشتاین-رهبر ارکستر، نوازنده و آهنگ‌ساز- به بررسی کلی دیدگاه‌ها و نقطه نظرات او پیرامون تعاریف و معانی در موسیقی و فرهنگ پرداخته‌شد.
این کارگاه با پخش و مطالعه بخش‌های یک اپیزود از مجموعه آلبوم برای نوجوانان (تعریف مکتب کلاسیک) و نمونه‌های صوتی متفاوت همراه بود.

 

مدرس: نیما سعادت

تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)

تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)

تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)

تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)

تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)

تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)