امتحانات پیانو ۱۴۰۲

امتحانات پیانو ۳ مرتبه در طول سال برگزار می شود که هنرجویان بعد از گذراندن رپرتوار سطح مربوطه آماده شرکت در امتحانات می‌شوند.

 در این دوره از امتحانات حدود۹۰ نفر از شیراز و دیگر شهرها، از سطوح ۱ تا ۷ به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند و موفق به کسب امتیاز کافی برای راه‌یایی به سطح بعدی شدند.