کبریا روحانی

کبریا روحانی

سطح ۴

مدرس: آیدا فرهند

اتود در دو ماژور، اثر خاچاطوریان