کلاس نیمه خصوصی سلفژ

کلاس‌های نیمه خصوصی مبانی و اصول اجرای موسیقی و تربیت شنوایی به سرپرستی المیرا نگهداری به صورت گروه‌های ۶الی ۸ نفره برگزار می‌گردد.

کلاس‌های سطوح مقدماتی و سطوح پیشرفته در این دوره‌ها به صورت مجزا برگزار می‌گردد. 

درصورت تمایل برای ثبت نام در کلاس‌ها می‌توانید با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس :

۰۷۱-۳۶۳۰۲۰۴۷ 

۰۷۱-۳۶۳۰۲۰۴۲

۰۹۰۲۷۹۲۸۲۳۹

مشاهده رزومه المیرا نگهداری