شب هندپن

 
 
شب هندپن

به سرپرستی گلسا نظری

چهارشنبه ۱ آذرماه

 

اجرای هنرجویان:

الناز رسولی،سارا زارع،مبین کاکائی،درنیکا حاجیان،شادی امیری،فائزه جعفری،باران عابدی،یکتا فتحی،فرحناز مهدیار

ویولن:متانا یاقار

ویلنسل:سمین قاسمی

 

|| رویدادهای پاییزی فروغ||

 

جهت رزرو با دفتر آموزشگاه تماس بگیرید.

 

شماره تماس: ۰۷۱۳۶۳۰۲۰۴۷ _ ۳۶۳۰۲۰۴۲ _۰۹۰۲۷۹۲۸۲۳۹